Chatting

Create a Meebo Chat Room

Search Books

Tính cách con người theo 12 cung Hoàng Đạo


Chiêm tinh học cho rằng, con người vào thời điểm sinh ra trên trái đất chịu ảnh hưởng nhất định của những bức xạ mặt trời và các thiên thể. Do đó tính nết và cốt cách của những người sinh ra ở mỗi khoảng thời gian trong năm đều có những nét đặc trưng chung.

Người xưa, quan sát mặt trời qua kính thiên văn, nhận ra rằng ở những thời điểm khác nhau trong năm, mặt trời nằm ở khu vực những chòm sao khác nhau. Dường như mặt trời đi trên con đường vũ trụ của mình - Hoàng đạo (Zodiac) - một năm hết một chu kỳ.

Các nhà chiêm tinh chia Hoàng đạo thành 12 cung: (click lên biểu tượng)


Capricornus - Ma Kết (22/12 - 20/1)Aquarius - Bảo Bình (21/1 - 19/2)Pisces - Song Ngư (20/2 - 20/3)Aries - Dương Cưu (21/3 - 20/4)Taurus - Kim Ngưu (21/4 - 21/5)Gemini - Song Tử (22/5 - 21/6)Cancer - Cự Giải (22/6 - 23/7)Leo - Hải Sư (24/7 - 23/8)Virgo - Xử Nử (24/8 - 23/9)Libra - Thiên Xứng (24/9 - 23/10)Scorpio - Hổ Cáp (24/10 - 22/11)Sagittarius - Nhân Mã (23/11 - 21/12)

from thursday, july 29, 2010 free counters